Gall pawb ohonom sefyll yn erbyn hiliaeth a hyrwyddo cymdeithas fwy cynhwysol a …

Gall pawb ohonom sefyll yn erbyn hiliaeth a hyrwyddo cymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal.

Mae’n dechrau gyda chi.

Dangoswch gefnogaeth a chymerwch yr addewid am ddim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru – ddolen yn ein bio!

We can all take a stand against racism and promote a more inclusive and equal society in Wales.

It starts with you.

Show your support and take the pledge for zero-tolerance to racism in Wales – link in bio! #ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu