NAWR YW’R AMSER
I SEFYLL EIN TIR.

Dangoswch eich cefnogaeth i agwedd dim goddefgarwch tuag at hiliaeth yng Nghymru.

Mae hiliaeth yn bodoli bob dydd, ac yn anffodus mae hefyd yn bodoli yma yng Nghymru. Mae cymaint mwy y gallwn ei wneud i ddal ein hunain a’n gilydd yn atebol, i gynnal y safonau uchaf o gynhwysiant, gwerthfawrogiad a dathliad amrywiaeth ledled Cymru. Rydym yn sefyll fel un. Rydyn ni’n dod at ein gilydd mewn undod a phwrpas; ac rydym yn dweud NA wrth hiliaeth yn ei holl ffurfiau.

Mae Dim Hiliaeth Cymru yn galw ar bob sefydliad ac unigolyn sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo cytgord a thegwch hiliol i ymuno â’n polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gweithredu’r ymrwymiadau a amlinellir gan y polisi yn y gweithle a’u bywydau o ddydd i ddydd.

Trwy arwyddo a chytuno i’r polisi, rydych chi’n cytuno i sefyll yn erbyn hiliaeth a hyrwyddo gweithle a chymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal sy’n rhoi hawl i bob unigolyn yng Nghymru deimlo’n ddiogel, ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i gynnwys.

Mae Dim Hiliaeth Cymru yn galw ar bob sefydliad ac unigolyn sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo cytgord a thegwch hiliol i ymuno â’n polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru a gweithredu’r ymrwymiadau a amlinellir gan y polisi yn y gweithle a’u bywydau o ddydd i ddydd.

Trwy arwyddo a chytuno i’r polisi, rydych chi’n cytuno i sefyll yn erbyn hiliaeth a hyrwyddo gweithle a chymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal sy’n rhoi hawl i bob unigolyn yng Nghymru deimlo’n ddiogel, ei fod yn cael ei werthfawrogi a’i gynnwys.

take a stand with queennichearts against racism by supporting zeroracismwales

Show your support for a zero-tolerance approach to racism in Wales.

Racism exists every day, and unfortunately it also exists here in Wales. There is so much more we can do to hold ourselves and one another accountable, to uphold the highest standards of inclusion, appreciation and celebration of diversity across Wales. We stand in solidarity. We come together in unity and purpose; and we say NO to racism in all its forms.

Zero Racism Wales calls on all organisations and individuals committed to promoting racial harmony and equity to sign up to our zero-tolerance policy to racism in Wales and implement the commitments outlined by the policy within the workplace and their day to day lives.

By signing up and agreeing to the policy, you agree to take a stand against racism and promote a more inclusive and equal workplace and society that gives every individual in Wales the right to feel safe, valued and included.

Llofnodwch ein polisi heddiw.

Rwy’n rhan o sefydliad

I ymuno â’r polisi, rhaid i chi fod naill ai’n Brif Swyddog Gweithredol, Cyfarwyddwr neu’n Gadeirydd y sefydliad.

Rwy’n unigolyn

Trwy ymuno â’r polisi, rydych chi’n cytuno i ymrwymo i’r addewidion uchod.

Ein haddewidio

Crickhowell High School

Location: Crickhowell,Powys

Llanelli Mind

Location: Llanelli

Freshwater

Location: Cardiff and London

Golley Slater

Location: Cardiff

Llandeilo Business Forum

Location: Llandeilo

Beacons Cymru

Location: Wales

Transport for Wales

Location: Pontypridd

Faisal Al-Emad

Location: Pontypridd

Volcano Theatre Company

Location: Swansea

Menu