Mae ein hymrwymiad i yn bwysicach nawr nag erioed o’r blaen. Cymerwch safiad …

Mae ein hymrwymiad i #DimHiliaethCymru yn bwysicach nawr nag erioed o’r blaen.

Cymerwch safiad gyda Joanne.

Dangoswch eich cefnogaeth ar yr adeg dyngedfennol hon trwy arwyddo ein polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru – ddolen yn ein bio!

Our commitment to a #ZeroRacismWales is more important now than ever before.

Take a stand with Joanne.

Show your support at this crucial time by signing our zero-tolerance policy to racism in Wales – link in bio!

 


Source

You might also like
Menu