Yma yng Nghymru, mae hiliaeth yn parhau i effeithio ar fywydau a lles unigolion …

Yma yng Nghymru, mae hiliaeth yn parhau i effeithio ar fywydau a lles unigolion Du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig bob dydd.

Cymerwch safiad gyda Roshnara.

Llofnodwch y polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru – ddolen yn ein bio!

Here in Wales, racism continues to impact the lives and wellbeing of Black, Asian and minority ethnic individuals every single day.

Take a stand with Roshnara.

Sign the zero-tolerance policy to racism in Wales – link in bio!

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru

 


Source

You might also like
Menu