Ydych chi’n unigolyn sydd wedi ymrwymo i gyraddoldeb hiliol yng Nghymru? Sefwc…

Ydych chi’n unigolyn sydd wedi ymrwymo i gyraddoldeb hiliol yng Nghymru?

Sefwch gyda’n gilydd mewn undod a dywedwch na wrth hiliaeth.

Cofrestrwch i’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru nawr – ddolen yn ein bio!

Are you an individual committed to racial equality in Wales?

Stand together in solidarity and say no to racism in all its forms.

Sign up to the zero-tolerance policy to racism in Wales now – link in bio!

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu