Ydych chi’n sefydliad sydd eisiau gwneud mwy yn y frwydr yn erbyn hiliaeth? Da…

Ydych chi’n sefydliad sydd eisiau gwneud mwy yn y frwydr yn erbyn hiliaeth?

Dangoswch eich undod a helpwch i hyrwyddo cymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal trwy arwyddo ein polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru heddiw – ddolen yn ein bio!

Are you an organisation wanting to do more in the fight against racism?

Show your solidarity and help promote a more inclusive and equal society by signing our zero-tolerance policy to racism in Wales today – link in bio!

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu