RYDYN NI EISIAU CLYWED GENNYCH CHI! Mae dros 450 o sefydliadau ac unigolion we…

RYDYN NI EISIAU CLYWED GENNYCH CHI! ?

Mae dros 450 o sefydliadau ac unigolion wedi ymrwymo i’n polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru.

Os ydych chi wedi cofrestru, byddem wrth ein bodd os allwch rannu PAM ei fod yn bwysig i chi ?

WE WANT TO HEAR FROM YOU! ?

Over 450 organisations and individuals have signed up to our zero-tolerance policy to racism in Wales.

If you’ve signed up, we’d love for you to share WHY it’s important to you ?

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu