“Rydym yn ymfalchïo mewn cydraddoldeb ac mae bod yn rhan o Dim Hiliaeth Cymru yn…

“Rydym yn ymfalchïo mewn cydraddoldeb ac mae bod yn rhan o Dim Hiliaeth Cymru yn ffordd arall y gallwn ddangos ein bod yn sefyll gyda’n gilydd gyda’r cymunedau lleiafrifoedd ethnig.”

Ymunwch â Megan @bridgendyouthcouncil1 i sefyll yn erbyn hiliaeth yng Nghymru trwy arwyddo ein polisi dim goddefgarwch – ddolen yn ein bio!

“We pride ourselves on equality and being part of Zero Racism Wales is just another way that we can show that we stand together with the ethnic minority communities.”

Join Megan @bridgendyouthcouncil1 in taking a stand against racism in Wales by signing our zero-tolerance policy – link in bio!

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu