Rydym wedi addo ein cefnogaeth i trwy lofnodi’r polisi dim goddefgarwch oherwyd…

Rydym wedi addo ein cefnogaeth i #DimHiliaethCymru trwy lofnodi’r polisi dim goddefgarwch oherwydd…

Gorffennwch y frawddeg.

Dywedwch wrthym pa gamau rydych chi’n eu cymryd i hyrwyddo tegwch hiliol yn eich sefydliad ?

We’ve pledged our support to #ZeroRacismWales by signing the zero-tolerance policy because…

Finish the sentence.

Tell us what steps you’re taking to promote racial equity in your organisation ?


Source

You might also like
Menu