Nid oes unrhyw un yn rhy fach i wneud gwahaniaeth. Os ydych chi’n unigolyn sydd…

Nid oes unrhyw un yn rhy fach i wneud gwahaniaeth.

Os ydych chi’n unigolyn sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru, llofnodwch ein polisi heddiw – ddolen yn ein bio!

No one is too small to make a difference.

If you are an individual committed to promoting zero-tolerance to racism in Wales, sign our policy today – link in bio!

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu