“Mae WCVA yn credu’n llwyr nad oes lle i hiliaeth yng Nghymru. Fe wnaethon ni lo…

“Mae WCVA yn credu’n llwyr nad oes lle i hiliaeth yng Nghymru. Fe wnaethon ni lofnodi addewid #DimHiliaethCymru oherwydd ein bod ni’n credu mewn cymdeithas deg a chyfiawn i bawb ac rydyn ni’n sefyll wrth yr elusennau anhygoel a’r grwpiau gwirfoddol sy’n gweithio’n galed bob dydd i wireddu’r weledigaeth hon. Rydym yn annog sefydliadau ac unigolion eraill i weithredu hefyd ac mae hynny’n dechrau trwy ymuno â’r addewid dim goddefgarwch hwn.” – Ruth Marks, Prif Swyddog Gweithredol

Ymunwch â @wcvacymru i sefyll yn erbyn hiliaeth yng Nghymru trwy arwyddo ein polisi dim goddefgarwch – ddolen yn ein bio!

“WCVA wholeheartedly believes that there is no place for racism in Wales. We signed the #ZeroRacismWales pledge because we believe in a fair and just society for all and we stand by the incredible charities and voluntary groups that are working hard every day to make this vision a reality. We’d encourage other organisations and individuals to also take action and that starts with signing up to this zero-tolerance pledge.” – Ruth Marks, CEO

Join @wcvacymru in taking a stand against racism in Wales by signing our zero-tolerance policy – link in bio!

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu