Mae pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn dioddef yn nwylo sefydliadau s…

 

Mae pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn dioddef yn nwylo sefydliadau sydd â thuedd systematig yn eu herbyn.

Mae’n anghyfiawn. Mae’n annheg. Mae’n hiliol.

Cymerwch safiad gyda @QueenNicheArts yn erbyn hiliaeth trwy gefnogi #DimHiliaethCymru

https://t.co/6lhWU1wfoO https://t.co/O3Oue3oM65

 

 

 

Source by Zero Racism Wales

Tags:
You might also like
Menu