“Here at Linc we agree that a zero-tolerance approach towards racism and condemning all…

“Yma yn Linc rydym yn cytuno bod dull dim goddefgarwch tuag at hiliaeth a chondemnio pob math o hiliaeth yn sylfaenol wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldeb hiliol yng Nghymru. I’r perwyl hwn rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llofnodi’r addewid i gymhwyso dim goddefgarwch i bolisi hiliaeth yn ein sefydliad.”

Sefwch yn un gydag Marsine a dangoswch eich cefnogaeth i #DimHiliaethCymru.

“Here at Linc we agree that a zero-tolerance approach towards racism and condemning all kinds of racism is fundamental in tackling racial inequality in Wales. To this end we are pleased to announce that we have signed the pledge to apply a zero tolerance to racism policy in our organisation.”

Take a stand with Marsine and show your support for #ZeroRacismWales.


Source

You might also like
Menu