Gwnaethom ofyn i Barnwr Ray Singh CBE pam bod ein hymgyrch mor bwysig nawr yn f…

Gwnaethom ofyn i Barnwr Ray Singh CBE pam bod ein hymgyrch #DimHiliaethCymru mor bwysig nawr yn fwy nag erioed o’r blaen.

“Rydym yn falch iawn o lansio’r ymgyrch hon i herio sefydliadau ac unigolion yng Nghymru i arwyddo’r polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru. Mae anghydraddoldebau hiliol yn parhau i ddifetha bywydau cymunedau lleiafrifoedd ethnig ledled Cymru – nid yw hyn yn dderbyniol. Rydym yn galw ar bob sefydliad i wneud safiad i ddileu hiliaeth a gwahaniaethu yn eu sefydliadau; mae cenedlaethau’r dyfodol yn dibynnu ar yr addewid hwn. Gadewch i ni weithredu gyda’n gilydd heddiw i wneud Cymru’n decach.”

Cymerwch a addewid heddiw – ddolen yn ein bio!

We asked Judge Ray Singh CBE why our #ZeroRacismWales campaign is so important now more than ever before.

“We are delighted to launch this campaign to challenge organisations and individuals in Wales to sign the zero-tolerance policy to racism in Wales. Racial inequalities continue to blight the lives of ethnic minority communities across Wales – this is not acceptable. We are calling on all organisations to take a stand to eradicate racism and discrimination in their organisations; the future generations depend on this pledge. Let us take action together today to make Wales fairer.”

Take the pledge today – link in bio!


Source

You might also like
Menu