“Dewisais fynd i’r afael â Hiliaeth fel blaenoriaeth oherwydd ei fod yn fater sy…

“Dewisais fynd i’r afael â Hiliaeth fel blaenoriaeth oherwydd ei fod yn fater sy’n bersonol i mi fy hun. Wrth i mi gael fy magu mewn amgylchedd aml-ddiwylliant, mae cymysgu diwylliant yn gyfarwydd felly ni ddeallais hiliaeth erioed. Os yw pobl yn fwy meddwl agored ac yn barod i gymysgu diwylliannau yna gallwn fod yn fwy blaengar.”

Sefwch yn un gydag Tino, Dirprwy Faer Ieuenctid @bridgendyouthcouncil1 a dangoswch eich cefnogaeth i #DimHiliaethCymru.

“I chose tackling racism as a priority because it’s an issue personal to myself. As I grew up in a multicultural environment, mixing culture is how I grew so I never understood racism. If people are more open minded and willing to mix cultures then we can be more progressive.”

Take a stand with Tino, Deputy Youth Mayor @bridgendyouthcouncil1 and show your support for #ZeroRacismWales.


Source

You might also like
Menu