Cymerwch safiad gyda @nelly_queenniche yn erbyn hiliaeth trwy arwyddo ein polisi…

Cymerwch safiad gyda @nelly_queenniche yn erbyn hiliaeth trwy arwyddo ein polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru.

Dangoswch eich cefnogaeth i weithle a chymdeithas fwy cynhwysol a chyfartal sy’n rhoi hawl i bob unigolyn deimlo’n ddiogel, cael ei werthfawrogi a’i gynnwys. ✊?

Take a stand with @nelly_queenniche against racism by signing our zero-tolerance policy to racism in Wales.

Show your support for a more inclusive and equal workplace and society that gives every individual the right to feel safe, valued and included. ✊?

#DimHiliaethCymru #ZeroRacismWales

 


Source

You might also like
Menu