“Ymunodd Diverse Cymru â pholisi Cyngor Hil Cymru, Dim Hiliaeth Cymru, oherwydd …

“Ymunodd Diverse Cymru â pholisi Cyngor Hil Cymru, Dim Hiliaeth Cymru, oherwydd ein bod ni eisiau gweld Cymru heb hiliaeth, lle mae sefydliadau ac unigolion yn gweithio gyda’i gilydd i wireddu hynny.”

Fel sefydliad sydd wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chynhwysiant, mae Diverse Cymru wedi ymuno â’n polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru.

Rhannodd Zoe King, Prif Swyddog Gweithredol y cwmni, pam ei fod yn bwysig iddyn nhw.

“Diverse Cymru signed up to Race Council Cymru’s Zero Tolerance to Racism in Wales policy because we want to see a Wales without racism, where organisations and individuals work together to make that a reality.”

As an organisation committed to equality and inclusion, Diverse Cymru have signed up to our zero-tolerance policy to racism in Wales.

Zoe King, CEO of the company, shared why it was important to them.

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu