Rydym yn credu yng ngrym pobl yn dod at ei gilydd wrth geisio sicrhau cydraddold…

Rydym yn credu yng ngrym pobl yn dod at ei gilydd wrth geisio sicrhau cydraddoldeb hil a chyfiawnder.

Cymerwch safiad gyda Shirley.

Llofnodwch y polisi dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru – ddolen yn ein bio!

We believe in the power of people coming together in the pursuit of racial equality and justice.

Take a stand with Shirley.

Sign the zero-tolerance policy to racism in Wales – link in bio!

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru

 


Source

You might also like
Menu