Os ydych chi’n sefydliad sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo dim goddefgarwch i hiliaet…

Os ydych chi’n sefydliad sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo dim goddefgarwch i hiliaeth yng Nghymru, llofnodwch ein polisi heddiw – ddolen yn ein bio!

If you are an organisation committed to promoting zero-tolerance to racism in Wales, sign our policy today – link in bio!

#ZeroRacismWales #DimHiliaethCymru


Source

You might also like
Menu